Het Keuke-Boek

Op deze website kunt u informatie vinden over het historische Keuke-Boek van Maria Philippina Schrijver en deze eventueel bestellen. U kunt ook een lezing van dit bijzondere kookboek aanvragen. Het Keuke-Boek bevat de letterlijke tekst van een handgeschreven kookboek uit Amsterdam, begonnen in 1752 toen de schrijfster 20 jaar oud was. De meeste recepten zijn in de achttiende eeuw opgeschreven, maar er zijn zeker tot 1892 aanvullingen gedaan. Het boek geeft een zeldzame historische kijk niet alleen op de recepten, maar ook op de ingrediënten en de prijzen in stuivers van diners die Maria Philippina Schrijver heeft gegeven. Dit toen zij regentes was van het Waalse Weeshuis in Amsterdam, tussen 1768 en 1776.


In het Keuke-Boek is de tekst zodanig gedrukt dat de 3 meest voorkomende handschriften ook in 3 verschillende lettertypen zijn weergegeven. In een beknopte inleiding worden de schrijfsters voorgesteld, met een afbeelding in kleuren van hun portret. De tweede schrijfster, Joanna Maria Nahuys, woonde in Utrecht evenals haar kleindochter, Joanna Maria Verloren, de derde schrijfster. Door de vele losse briefjes die in het oorspronkelijke Keuke-Boek liggen en waarvan de teksten ook zijn opgenomen in deze tekstuitgave, krijgt u een inzicht in het leven van een gegoede Amsterdamse familie aan de Herengracht in de achtiende eeuw. Behalve recepten voor gerechten staan er ook recepten in voor  huismiddeltjes zoals schoensmeer, inkt of "verkoudentheid". Klik hier voor meer informatie.

Bestel hier direct het Keuke-Boek!